"อำนาจที่แท้จริงในโลก หาใช่เวทมนตร์ไม่

หากแต่แต่เป็นเงินตราต่างหาก"

                         ดร. ฟาซิลิเย

 

 

 

Release date : 11 December 2009

Genre : Family | Fantasy | Musical | Romance

Director : Ron Clements, John Musker

Stars